Close

Intake naar zorgverleners

  Vergeet niet het protocol of andere relevante informatie indien van toepassing! Vraag ook toegang tot digitale zorgdossier bij Leliezorggroep.


  Hiermee wordt automatisch een e-mail verstuurd met de juiste informatie die van toepassing is op deze zorg.

  E-mail die wordt verstuurd:

  Beste zorgverlener,

  Bijgevoegd vind je het intakeformulier van de cliënt. Het rooster vinden jullie in de Attenza app. Je krijgt nog een aparte e-mail met uitleg hierover.

  [evt. opmerkingen]

  Met vriendelijke groet,

  Service & Recruitment Attenza