Close

Intake naar zorgverleners

  E-mail die wordt verstuurd:

  Beste zorgverlener,

  Bijgevoegd vind je het intakeformulier van de cliënt. Het rooster vinden jullie in de Attenza app. Je krijgt nog een aparte e-mail van Rutger met uitleg hierover.

  [hier komen je evt. opmerkingen]

  Met vriendelijke groet,

  Attenza Zorgcoördinatie