Close

Even voorstellen – Anja Poll

Even voorstellen – Anja Poll

Ik breng de zorgvraag in kaart en stel een klein team van zorgverleners samen. Ik ben het aanspreekpunt voor de verwijzer, de zorgvrager, de zorgverleners en monitor en bewaak het zorgproces nauwlettend. Mijn kracht ligt in snel, praktisch en zorgvuldig handelen, de juiste inschatting maken van wat nodig is en vanuit daar een passend team samen te stellen.