Close

Attenza gaat nacht- en 24-uurszorg oppakken van MOB en Internos Thuiszorg

Attenza gaat nacht- en 24-uurszorg oppakken van MOB en Internos Thuiszorg

MOB en Internos Thuiszorg werken vanaf heden samen met Attenza. Attenza zal voor beide organisaties de nacht- en 24-uurszorg voor palliatieve cliënten oppakken. Deze zorg is vaak lastig op korte termijn te realiseren, maar beide partijen willen hun cliënten ook in de laatste levensfase van goede zorg thuis willen voorzien. Attenza fungeert als verlengstuk van de organisaties en zorgt ervoor dat de cliënten die 24-uurszorg nodig hebben, deze ook krijgen.

Het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau (MOB) levert al bijna vijftien jaar zorg en maatschappelijke ondersteuning aan doelgroepen met cultureel diverse achtergronden in de gebieden Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland. Waar ze in 2004 begonnen met een klein team van maatschappelijk werkers, zijn ze uitgegroeid tot een organisatie met honderden medewerkers. MOB ontwikkelde zich van een bescheiden organisatie in zorg en ondersteuning in Rotterdam, naar een ‘one stop’ zorgorganisatie in de gebieden Rotterdam-Rijnmond, Dordrecht-Drechtsteden en Amsterdam-Amstelland.

Internos Thuiszorg is een middelgrote organisatie. Met zo’n 300 betrokken en professionele medewerkers doen zij alles om ervoor te zorgen dat de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. Internos levert maatwerk en gaat in op de specifieke zorgbehoefte. Waar mogelijk werken zij samen met familie, vrienden en/of buren. Met andere woorden: de verschillende partijen zijn door zorg met elkaar verbonden.